ЕКИП Консултантско бюро Напредък 7

КОНСУЛТАНТСКО  БЮРО НАПРЕДЪК 7

ОБЕДИНЕНИ ЗА НАПРЕДЪК И РАЗВИТИЕ

Обучен и високо квалифициран екип с богат опит в работата с лица и деца от рискови групи, с такива попаднали в социална изолация, от малцинствен произход, с обучителни трудности или в конфликт със закона и др.

Постоянен екип: 7 членове на Общото събрание и Председател – като квалификацията и опита са разнообразни и способстват за постигане на целите на сдружението: психолог, социален работник, социален педагог, сертифициран обучител; юрист и счетоводител, преподавател филолог. Специалисти с опит при реализацията на проекти – местни, регионални, национални и международни.

Екипът притежава опит, рутина и отлични  междуинституционални умения изградени през годините на работа за и със структурите: ДСП – ОЗД – ХУСУ; ДДЛРГ, КСУ, КСУДС, ЦНСТ, НЖ, ПЖ, ЗЖ, Неправителствени организации управляващи здравни програми на МЗ, социални услуги /ДДД – като ЦОП, ЦСРИ, НЖ/ и др.

 

ЕКИП ЛЮБЕН ИВАНОВ

 ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

ЕКИП НЕВЕНА БОЖИЛОВА

НЕВЕНА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

ПСИХОЛОГ

 

 

 

 

Марина Манолчева

МАРИНА КОСТАДИНОВА МАНОЛЧЕВА

Консултант при Сдружение КБН7

по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите,управление на центрове за социални услуги

 

 

 

 

ЕКИП Консултантско бюро Напредък

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА

ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ

 

ЕКИП Консултантско бюро Напредък

ДИМА ИВАНОВА ИВАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ

 

ЕКИП Консултантско бюро Напредък

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ