МАРИНА КОСТАДИНОВА МАНОЛЧЕВА

МАРИНА КОСТАДИНОВА МАНОЛЧЕВА

Консултант при Сдружение КБН7

по управление на проекти, застъпничество, лобиране

и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги

 

 Марина Манолчева е магистър по български език и литература и история; журналист, водещ и репортер, педагог, експерт социални дейности и международни проекти; експерт – обучител, общественик и иноватор. Г-жа Манолчева е учредител и Председател на УС на Фонд за превенция на престъпността-ИГА, Пазарджик и «ИГА-ПРОЕКТ»ООД  до месец август 2013г., като  през периода отговаря пряко за администрираните социални услуги ДДД.

 1. Притежава редица експертизи включително:
 • Управление на екипи за организиране и провеждане на кампании;
 • Управление на комуникационна политика. Техника за организиране на пресконференции. /американски експерти – Инициатива за местно самоуправление и Фондация за реформа в местното самоуправление /;
 • Публични комуникации и медийна политика в кампании /експерти на Фондация „Конрад Аденауер”, Германия/;
 • Професионализиране на отношенията с медиите /експерти към Българска медийна коалиция, София/;
 • Политиката по връзки с обществеността – комуникационни параметри на прозрачността и подходи за моделиране на благоприятен публичен образ. /Рик Асплунд PR към National Democratic Institute, New York/;
 • 2008 г. Специализация “Xpert personal business skills “ – обучител по Водене на преговори, дискутиране, аргументиране към Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети;
 • Застъпничество и лобиране – Обучение и практически модул в САЩ /Подходи и стратегии за застъпничество, планиране на стратегии за застъпничество, планиране на политиката, медийни стратегии, преговаряне, изграждане на коалиции, лидерство в застъпничеството./ – Американска агенция за международно развитие, под ръководството на World Ledrning-проведено в САЩ-2003 г.
 • Застъпничество и лобиране – Положен изпит и курсова работа в САЩ – Университет на Джорджия, Международен център за демократично управление към Правителствен институт Карл Винсън, САЩ-2003 г.
 • Социално предприятие – специализирано практическо обучение – Неправителствена организация NESsT-ЧЕХИЯ

 2. Членство и обществено участие на Марина Манолчева  в:

 • Conférence Permanente Européenne de la Probation – Постоянна Европейска конференция по пробация;
 • European Offender Employment Forum – Европейски форум за заетост на правонарушители;
 • American Probation and Parole Association – Американска асоциация по пробация – (APPA);
 • European Forum on Juvenile Justice – Европейски форум по младежко правосъдие;
 • ERCES-European and International research group on crime, Social Philosophy and Ethics; – Европейска и международна проучвателна група за престъпността, социалната философия и етиките;
 • 2011-2012 г. – Член на работна група за изработване на Националната стратегия за превенция на престъпността- 2012-2020 г., с Решение  № 325 от 25.04. 2012 г. на МС;
 • 2010-2011 г. – Член на работната група за разработване на Първата общинска стратегия в България-приета с решение №247/16.06.2011 г. от Общински съвет Пловдив;
 • Съавтор на публикации и специализирана литература – над 20 издания в областта на превенция на престъпността, гражданското общество и предоставянето на социални услуги.

Забалежка: Горецитираната информация представя малка част от професионалния опит и квалификация  на г-жа Марина Манолчева. Така посочените данни следва да се приемат като «визитка» на Консултанта по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги.