В периода 19.02-23.02.2018г. Доброволческият екип за работа в мултикултурна среда към Сдружението, сХаячи team leader Ангел КостадиновАнгел Костадинов, взеха участие в обмяна на опит с експерти от Сдружение „ХАЯЧИ“ гр. Нови пазар, обл. Шумен. По време на 5-дневните занятия доброволците се запознаха с особеностите на района и терените; с  разговорните наречия, с етно – културните различия и практически подходи за работа. Екипът взе активно участие в мобилната работа на терен в гр. Нови пазар; придружаване на лица и семейства до социални и общински структури за оказване на подкрепа.

Сътрудниците на Сдружение ”ХАЯЧИ” запознаха доброволците на КБН7 с особеностите на Семейно – консултативния център като подкрепяща структура, като силно впечатление направи разширеният формат на провеждане на екипни срещи в „ХАЯЧИ”. Двата екипа дискутираха и споделяха примери от практиката, като се отчетоха особеностите на съответните райони като урбанизация, безработица, миграция и др.

Екипът от доброволци към Сдружение КБН7 се състои от 3 лица: А. Костадинов, М. Асанов и Н. Димитров. И тримата са участвали в редица обучения, свързани с подкрепа на хора в неравностойно положение; познават отлично начините на функциониране на структури като: ДДЛРГ, НЖ, Здравни програми, СУ ЦСРИ; имат опит в организирането на благотворителни и застъпнически кампании с оглед достъп до обществени ресурси на уязвими групи.

Доброволците на КБН7 реализират аутрийч дейности /благотворителни и социално – образователниСдружение КБН7 кампании /, както в района на КАТ-Пловдив, така и в област Пловдив. За дейността им от огромно значение е логистичната подкрепа от страна на общините и кметствата по селата в областта. Част от преминатите обучения от членовете на екипа са:

  1. „Превенция на сексуалната експлоатация на деца  в контекста на деинституционализация” – с основни модули:
  • Трафик на деца, механизми за въвличане в сексуална експлоатация;
  • Моят емоционален свят. Гняв и как се справяме с гнева;
  • Моите права и правата на другите, как да ги защитавам;
  • Асертивно поведение и умения за решаване на конфликти;
  • Знания за насилието и сексуалното насилие;
  • Помощ и превенция в случаи на сексуална експлоатация
  1. „Превенция на трафика на хора. Роля на доброволците за неговото противодействие. Теоретични аспекти и добри практики”;
  2. Същност и особености на мобилната работа;
  3. Обучения по Здравни програми и др.

Предвид отличното взаимодействие между Сдружение „ХАЯЧИ” и Сдружение КБН7 се постигна договореност за дългосрочно взаимодействие, което ще бъде официално оформено като Споразумение за партньорство и сътрудничество. Споразумението ще се подпише от председателите на двете организации на 20.04.2018г. в гр.Нови пазар, обл. Шумен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *