За 3 години от създаването си Неправителствената организация „Консултантско бюро Напредък 7” изминава значителен път на развитие: от структура с ограничен състав, събрал се под мотото „Обединени за напредък и развитие”, до работодател на над 25 експерти на гражданско и трудово правоотношение.

До момента Сдружение КБН7 е реализирало в партньорство или самостоятелно социални и социално-здравни дейности с Община Пловдив, Министерство на здравеопазването, УНИЦЕФ – България, Български либерален център, НАСО, Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, Окръжна и апелативна прокуратура, Български фонд за жените, Сдружение ХАЯЧИ, Фондация Д. Алтернативи, Дирекции „Социално подпомагане” в обл. Пловдив, Местната комисия за борба с трафика на хора  и др.

Любен Иванов Консултантско бюро Напредък 7

 

 

 

 

Любен Иванов 

Председател на Сдружение КБН7

 Какво представлява Сдружение „КБН7”?

Сдружението е кауза, идея и въплъщава смисъла на това да помагаш. Мотото ни е много точно и ясно: „Обединени за напредък и развитие” – ние сме екип от приятели, съмишленици и професионалисти, които изповядват обща философия и начин на мислене по отношение на социалната и помагащата работа. Изградили сме екип с дългогодишен опит, който е воден от стремежа „да правиш добро и да не чакаш отплата”. Иначе ако трябва да се подходи тривиално – сдружението е независима Неправителствена организация с дейност в обществена полза. Предоставяме консултантски социални и социално – здравни услуги за деца и лица в риск, реализираме посреднически и застъпнически кампании и др.

            Казвате „независима” Неправителствена организация…?

О, да! Урок ми е от мой бивш работодател, който казваше: „Ние сме независими, защото от нас нищо не зависи!” Това е точно така!

Поставяйки така нещата – къде е разковничето на успеха? В това да си независим или в това да си зависим от конюнктура, финансиране ..или?

Помагащата и общо социалната работа изисква работа в мрежа, която от своя страна се основава на компромиси в името на крайната цел – да бъдеш полезен на хората. Важен е балансът. Успех се постига с коректност към екипа си и към социалните си партньори. И най – важното, когато говорим за успех на структура като нашата, той винаги е общ за екипа. А с партньор например като Община Пловдив – няма непреодолими трудности защото винаги знаеш, че не си сам.

Невена Божилова Консултантско бюро Напредък 7
Невена Божилова
Психолог на Сдружение КБН7

 

 

 

 

Какви са хората, които работят в Сдружението?

Преди всичко не мога да не изкажа огромна благодарност на Невена Божилова, която е един от основните „двигатели” на организацията. Малко са хората като нея, които отдават цялото си сърце на социалната работа.  Иначе за изминалите 3 години по различни програми и дейности, за КБН7 са работили над 25 експерта на гражданско и трудово правоотношение. Това са социални работници, психолози, семеен консултант, педагог, логопед/специален педагог/сурдопедагог, двама топ юристи, сътрудници на терен, консултанти /психолог – консултант, образователен консултант/ и др. Ние сме една от малкото Организации, които са ангажирали младежки работник и експерт от опит социално включване. За мен е изключително важно, че с 85% от екипа се познаваме от над 10 години и сме работили заедно в социалните услуги и институции в града. Това са хора, на които можеш да имаш пълно доверие, защото са проверени от най- големия съдник – времето и натрупания опит в системата. Те са се изградили като професионалисти без да бягат от отговорност и винаги поемайки най – трудните случаи.

 

С какви казуси се занимава екипът на Сдружението и как всъщност помагате на хората?

 КБН7 участва и реализира множество партньорства на местно, регионално и национално ниво. Към момента Сдружението администрира Социална услуга Държавно делегирана дейност на Община Пловдив –„Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”; реализирахме две работилници за родители „Да пораснем заедно” като местен партньор на УНИЦЕФ, партньори сме на Български фонд за жените по проект, който е част от културната програма на „Пловдив – европейска столица на културата 2019г.”; реализирали сме 4 благотворителни кампании за подкрепа на крайно бедни деца и семейства в гр. и област Пловдив и много други.

През втората половина на 2017г. в ЦСРИ сме помогнали на над 97 деца и семейства в риск, като случаите са от различно естество: превенция на рисково поведение, реинтеграция, оценка на риска, подкрепа на деца жертви на различни форми на насилие, юридическа подкрепа, посредничество, застъпничество и придружаване с оглед достъп до обществени ресурси др. Центърът за броени месеци заработи над капацитет и това се запазва като устойчива тенденция. 2018г. стартираме с 65 деца и семейства, които са насочени от Отделите „Закрила на детето” в гр.Пловдив и областта.

По време на двете работилници на УНИЦЕФ работихме с 29 семейства, всяко от които участва в 14 интерактивни сесии.

С Български фонд за жените изследваме два квартала на гр. Пловдив – Прослав и Тракия, като на потенциално опасните места „открити” от самите жители на града, през 2019г. ще бъдат изградени обозначаващи Арт-инсталации от световно известен коратор.

До края на годината продължават и социално – здравните дейности по Програма на Министерство на здравеопазването.

 

За осъществяването на всички тези дейности, които са разнородни по своя характер, какво трябва да знаем ние като алгоритъм или механизъм за работа?

 На първо място е важна идеята и съответно намирането на партньори за нейната реализация. Няма как да се осъществи дадена социална политика в града без подкрепата и гласуваното доверие от страна на Община Пловдив. Знаете, че Дирекция „Социална политика” на общината е в основата на това, градът ни да е на едно от първите места по брой социални услуги и то в почти всички профили. Средата предразполага и дава възможност за развитие.

Основният механизъм е изграждането на партньорство. Ние членуваме в Националния алианс за социална отговорност; вписани сме в Регистъра на НПО на Община Пловдив, членове сме на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси при Областния управител; имаме подписани споразумения за партньорство и сътрудничество с Фондация „ДА”,Сдружение”ХАЯЧИ”; участваме в работна група към ДАЗД относно защита на децата от всякакви форми на насилие;  изградихме и обучихме екип от трима сътрудници за работа в мултикултурна среда. Не спираме да се обучаваме и развиваме, както и да си помагаме взаимно. Гилдията винаги трябва да може да дава подкрепа, и съответно да я получава.

            До тук са 3 години. Какво предстои занапред?

Екип-ЦСРИ-КБН7

Точно на 15.06.2018г. отбелязахме 3 години от основаването на Сдружението. Както се казва: „Запазваме курса и пълен напред!” На 01.07.2018г. се поздравихме и с 1 година от поемане управлението на ЦСРИ. Изградихме един прекрасен екип от сърцати хора.

Без спирачка от есента на 2018г. ни предстои кандидатстване по два проекта, като основната цел ще е подкрепа на хора в неравностойно положение. Успешно започнахме и работата с общини в Северна България. Поставяме си за цел в следващите години ефективно да приложим опита си от социалните услуги – в дейности финансирани от ЕС.

Please follow and like us:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *