Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А
„ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА. ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“
20.02.2020г.

С много съмишленици, приятели и партньори дискутирахме и представяхме добри практики от работата на социалните услуги в града и областта. Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация запозна присъстващите с актуалната нормативна база, а консултантът Майя Грозданова представи силните страни на Семейния – консултативен център като услуга, която реално и ефективно подкрепя децата и семействата в неравностойно положение. Адв. Милена Кадиева отчете постигнатия напредък в предоставяната правна подкрепа на уязвимите групи в града.

    Срещата откри г-н Анести Тимчев – зам. кмет “Европейски политики и социални дейности” в Община Пловдив като изрази подкрепа към социалната гилдия на града. Участие с експертна позиция взеха още г-жа Веселина Ботева – директор Дирекция “Социални дейности”, г-жа Емилия Иванова- Регионален директор Социално подпомагане – Пловдив, г-жа Анна Кръстенова – Директор ДСП Родопи, Стамена Стоянова – доайен в социалните дейности в града и дългогодишен Директор на ДДЛРГ Олга Скобелева и др.

 

 

превенция

                                                                                     Любен Иванов      _____________________  

                                                                                    ЦСРИ за подкрепа на деца „Рада Киркович“;

                                                                                    Председател на «КБНГр. Пловдив                                           

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *