<strong>1 ЮНИ</strong>

1 ЮНИ

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЦСРИ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО На 01.06.2021г. по случай Международния ден на детето в социалната услуга за деца Център за социална рехабилитация и интеграция Р. Киркович / КБН7 ще се проведе "Ден на отворените врати". Инициативата се реализира с активното участие и партньорство на ЗОНТА КЛУБ ПЛОВДИВ. Центърът е част процеса на деинституционализация и функционира след закриването на дом за деца Рада Киркович. През целия ден на 01.06. са предвидени мероприятия с децата, като от 14.30 часа ще бъдат представени пред институции и заинтересовани страни постигнатите резултати от услугата за последните 4 години. Като гости са поканени присъстват: г-н Георги Стаменов - кмет на Район "Централен" на Община Пловдив; г-н Георги Титюков - зам.-кмет "СМДСП" на Община Пловдив; г-жа Емилия Иванова - регионален…
Read More