СДРУЖЕНИЕ „КБН 7“ разкрива иновативна социална услуга в партньорство с Община Велинград

СДРУЖЕНИЕ „КБН 7“ разкрива иновативна социална услуга в партньорство с Община Велинград

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
СДРУЖЕНИЕ „КБН 7“ разкрива иновативна социална услуга в партньорство с Община Велинград На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.   В дейността на Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ се предвижда създаване и функциониране на иновативната услуга "Консултативен център за общностна работа, включително мобилни услуги". Ще бъдат идентифицирани и консултирани минимум 150 представители на целевите групи.  Консултативния център ще функционира като комплекс от социални услуги и съгл. Чл. 15 от ЗСУ ще бъдат предоставяни следните услуги: информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, общностна работа, терапия и рехабилитация и обучения в придобиване на умения. По същество така описаните услуги включват дейности съпроводени с юридически консултации; здравно – социално информиране…
Read More