<strong>Сдружение  КБН7 </strong> разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ

Сдружение  КБН7  разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ

НОВИНИ, ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ
Проект BG05M9OP001-2.057- 0001 - C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на община Хисар” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“   Сдружение  КБН7  разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.057- 0001 - C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на Община Хисар” СУ беше разкрита в НЧ „Иван Вазов – 1904.” - Хисаря, като Мобилният център е първата иновативна услуга в община Хисаря, която ще функционира в рамките на 1 година и ще подкрепи над 30 лица в риск,…
Read More
ДОБРОТВОРЕЦ НА ГОДИНАТА В ПАМЕТ НА ПАТРОНА НА ЦСРИ – РАДА КИРКОВИЧ

ДОБРОТВОРЕЦ НА ГОДИНАТА В ПАМЕТ НА ПАТРОНА НА ЦСРИ – РАДА КИРКОВИЧ

ПРОЕКТИ
ДОБРОТВОРЕЦ НА ГОДИНАТАВ ПАМЕТ НА ПАТРОНА НА ЦСРИ – РАДА КИРКОВИЧ РАДА П. ГУГОВА-КИРКОВИЧ (24 март 1848 – 9 дек. 1941 ) – учителка и дарител. Родена в Копривщица. Племенница на Найден Геров, дъщеря на Ивана Хаджигерова, първата учителка в Девическото училище в Копривщица. На 30.11. 1928 г. завещава на БАН 50 хил. лв. за образуването на фонд на нейно име. На 30.11.2019г. се навършват 91 години от този акт на добротворчество.Патрон е на ДДЛРГ „Рада Киркович” гр. Пловдив – закрит през 2014г. Това е първото сиропиталище в Царство България, приютило сираците от Баташкото клане и зверското потушаване на Априлското въстание.Като част от процеса по Деинституционализация, Община Пловдив разкрива Център за социална рехабилитация и инетграция за деца „Рада Киркович”, възложен за управление на  КБН7.За втора година отличихме личности, общественици, граждани и представители…
Read More
Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” и ЦСРИ за деца „Рада Киркович” посрещнаха Представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита

Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” и ЦСРИ за деца „Рада Киркович” посрещнаха Представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ
На 19.09.2019г. с много деца, приятели и специално посещение от страна на Представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита премина Денят на отворени врати в нашия Център. Подкрепа към нашата кауза и дейности беше изразена и от г-жа Евелина Апостолова Областен управител на област Пловдив. Наши гости бяха и колегите от ЦОП Берковица, които разгледаха ЦСРИ и взеха участие в  1–ин уоркшоп с децата и родителите. Сдружение КБН7 и ЦСРИ като почетни членове на НАСО бяхме едниствените социални структури в град  и област Пловдив, които посрещнахме д-р Муита. По време на събитието нашите деца получиха  подаръци предвид началото на новата учебна година /учебни материали, литература, дидактични игри/, а гостите от УНИЦЕФ зарадваха децата с брандирани сувенири и помагала. На 24.09 и 30.09.2019г. ни предстои да стартираме 2-ве Работилници за…
Read More
Сдружение КБН7 и ЦСРИ “Р. Киркович” – домакин при представяне на книга за трафика на хора

Сдружение КБН7 и ЦСРИ “Р. Киркович” – домакин при представяне на книга за трафика на хора

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ
По време на дискусия, инициирана от Мария Чомарова – Директор Асоциация Анимус, съвместно с екипът на Ф”ДА” и адв. Милена Кадиева, в ЦСРИ-КБН7 се представи изследователският труд на Yana Hashamova – професор от университета Бъркли, САЩ. Книгата е фокусирана върху различните форми на отразяване или представяне на трафика на хора в медиите, филмовата индустрия и др. Дискусията определи „трафика” като явление, което следва да провокира нетърпимост и критично мислене не само сред професионалните гилдии, но и сред обществеността. Посочени бяха редица примери от страна на присъстващите експерти и заинтересовани страни, като акцентът беше поставен и върху бъдещата работа на специалистите в области като образование и социални дейности с цел „превенция” и информиране на подрастващите за сериозните рискове от „новото робство, наречено ТРАФИК”. Авторката подари екземпляр от книгата си на ЦСРИ…
Read More
2 години от управлението на  ЦСРИ “Р. Киркович” – КБН7

2 години от управлението на ЦСРИ “Р. Киркович” – КБН7

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ
Под мотото "На 2 и вече сме ЕКО" - заедно с "BG Бъди активен"; UPSDA; нашите деца, семейства, приятели и партньори, отбелязахме поредния рожден ден на ЦСРИ "Рада Киркович". Услугата е създадена през 2011г. по проект като част от процеса по деинституционализация в община Пловдив, а от 2 години управлението е възложено на Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7". Направихме празник, в който съчетахме полезното с приятното - еко беседа, посветена на опазването на природата, разделното събиране на отпадъци и детско парти с много игри и занимания на открито! Верни на нашия слоган "Обединени за напредък и развитие" - продължаваме напред ЗАЕДНО !!! [smartslider3 slider=8]
Read More
Първи март – ЦСРИ на гости на Областна администрация – Пловдив и ГД КПД на ДАЗД

Първи март – ЦСРИ на гости на Областна администрация – Пловдив и ГД КПД на ДАЗД

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ
По повод  1 - ви март,  екипът на ЦСРИ/КБН7 с участието на деца потребители на социални услуги, посетихме Областна администрация Пловдив, където бяхме гости на г-жа Евелина Апостолова /заместник – областен управител на област Пловдив/ . Г-жа Апостолова с удоволствие разказа за структурата на областната администрация, за нейните отговорности и задължения. Децата бяха поздравени и от  г-н Петър Петров и инж. Димитър Керин /също заместник – областни управители/. Децата потребители на социални услуги в ЦСРИ подариха на Областна администрация Пловдив, първомартенско пано, изработено от тях, с пожелание за здраве и късмет. Прекрасни мартеници имаше и за служителите в ОА, които споделиха за спецификата на тяхната работа. Празнично пано подарихме и на служителите на ГД КПД - Държавна агенция за закрила на детето. Служителите на Дирекцията поздравиха децата и екипа на…
Read More
Обучение “Инициативност и предприемачество; Лидерски умения”

Обучение “Инициативност и предприемачество; Лидерски умения”

ПРОЕКТИ
Обучение "Инициативност и предприемачество; Лидерски умения" В края на месец юли 2018г. екип на Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ в партньорство и по силата на двустранен договор с ЦПО към „БЛЪШ“ ЕООД, реализира обучение в  гр. Панагюрище; АСАРЕЛ. 10 лица на ръководни позиции преминаха обучение „Инициативност и предприемачество; Лидерски умения“  в рамките на 30 учебни часа. В програмата бяха заложени следните теми: лидерски и мениджърски умения /прилики и разлики, „Да видиш или да управляваш“/, изграждане на ефективен и работещ екип, мотивация на екипа, роля на комуникацията и бариерите в общуването; конфликтност и начините за ефективно отработване на възникнали ситуации на спор или конфликт. Двама обучители на КБН7 организираха работните дни на участниците, балансирайки  между теоретична и практическа част, като използваха интерактивни методи на преподаване. Инициираната активност у участниците, създаде възможност…
Read More
СРЕЩА С ЕДИН БЛАГОДАРЕН ЧОВЕК …

СРЕЩА С ЕДИН БЛАГОДАРЕН ЧОВЕК …

"ЦСРИ за деца - социална услуга", ПРОЕКТИ
Разказ за едно отминало време … Но дали е отминало?  (Или как Дом „Рада Киркович“  ще потъне в забравата на времето и в черните краски на отрицанието, но завинаги ще живее в съзнанието на стотици, вече пораснали, деца). Дом „Рада Киркович” /бивш Роза Димитрова / Хулим, сочим с пръст, подиграваме се, а с какво сме по различни? С какво детето, отраснало в семейство, е „по-добро“, от това в институция? Защо днешното време е толкова  жестоко към децата в неравностойно положение  и всъщност така ли е!? В ход е, че и вече поприключва, прословутата деинституционализация. Вкупом викаме да затворим домовете, да закрием това социалистическо изчадие, да хвърлим пепел, да направим мъгла и да се скрием в нея! Ще Ви споделя историята на една жена над 60-те, която разказваше в градския транспорт…
Read More
3 ГОДИНИ  Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”  и 1 ГОДИНА ЦСРИ Помогнахме на стотици деца и семейства!

3 ГОДИНИ Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” и 1 ГОДИНА ЦСРИ Помогнахме на стотици деца и семейства!

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
За 3 години от създаването си Неправителствената организация „Консултантско бюро Напредък 7” изминава значителен път на развитие: от структура с ограничен състав, събрал се под мотото „Обединени за напредък и развитие”, до работодател на над 25 експерти на гражданско и трудово правоотношение. До момента Сдружение КБН7 е реализирало в партньорство или самостоятелно социални и социално-здравни дейности с Община Пловдив, Министерство на здравеопазването, УНИЦЕФ - България, Български либерален център, НАСО, Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, Окръжна и апелативна прокуратура, Български фонд за жените, Сдружение ХАЯЧИ, Фондация Д. Алтернативи, Дирекции „Социално подпомагане” в обл. Пловдив, Местната комисия за борба с трафика на хора  и др.         Любен Иванов  Председател на Сдружение КБН7  Какво представлява Сдружение „КБН7”? Сдружението е кауза, идея и въплъщава смисъла на това…
Read More
Двустранно подписано споразумение между “Консултантско бюро Напредък 7” и “ХАЯЧИ”

Двустранно подписано споразумение между “Консултантско бюро Напредък 7” и “ХАЯЧИ”

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
Двустранно подписано споразумение между “Консултантско бюро Напредък 7” и “ХАЯЧИ” [embeddoc url="http://www.kbn7.com/wp-content/uploads/2018/04/Двустранно-подписано-споразумение-КБН7-и-ХАЯЧИ.pdf" download="all"]
Read More
Самодивата – образ-символ на магическата женственост

Самодивата – образ-символ на магическата женственост

ПРОЕКТИ
Самодивата - образ-символ на магическата женственост Инициатива на Фондация „ДА” с подкрепата на Сдружение КБН7   В навечерието на празника Благовец - 25 март, когато според народната вяра самодивите се завръщат в света на хората, се проведе един разговор посветен на тези господарки на дивото, образ на магическата женственост, с д-р Георги Мишев. Срещата се проведе при засилен интерес и активност от участниците, като множеството примери от митологията и българския фолклор допринесоха за магията на разговора. Събитието се организира по инициатива Фондация „Джендър алтернативи” съвместно с ЦСРИ – Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ Мястото: ул. „Димитър Цончев” №11 от 18.00 до 19.30 часа
Read More
“Заедно в Час по етика и право”

“Заедно в Час по етика и право”

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
"Заедно в Час по етика и право"  образователна програма на Апелативна прокуратура - Пловдив   28 февруари 2018 г., бе заключителната лекция, изнесена пред седмокласници от СУ „Найден Геров“ – гр. Пловдив. Гости на учениците бяха Чавдар Грошев, районен прокурор на гр. Пловдив, Ваня Киркова, началник на Регионалното управление на образованието и Невена Божилова, психолог към Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“, гр. Пловдив. „Кампанията е много полезна, защото тези знания подготвят учениците за живота. Регионалното управление на образованието винаги подкрепя подобни инициативи и сме готови да съдействаме за нови“, каза Ваня Киркова, началник на РУО-Пловдив. Чавдар Грошев разказа за професията на прокурора, за опасностите в Интернет пространството, а психологът Невена Божилова изнесе лекция за вредата от наркотиците, както и последствията от употребата им. За пръв път в кампанията се включиха…
Read More
Подкрепа на възрастни хора  в неравностойно положение  в гр. Пловдив, жк Тракия

Подкрепа на възрастни хора в неравностойно положение в гр. Пловдив, жк Тракия

ПРОЕКТИ
В навечерието на новата 2017г. Консултантско бюро Напредък 7, съвместно с г-жа Дани Трифонова подпомогнахме възрастни хора в неравностойно положение от ЖК „Тракия”. Дарени бяха хранителни продукти от първа необходимост. Останахме трогнати от вниманието и топлотата, с които бяхме посрещнати. А спомените и историите, разказани и споделени с нас, са безценен урок по ДОБРОТА! НЕКА БЪДЕМ ПО – ДОБРИ !!! [slideshow_deploy id='783']  
Read More
Дейности по програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по ТУБЕРКУЛОЗА“

Дейности по програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по ТУБЕРКУЛОЗА“

ПРОЕКТИ
В изпълнение на дейностите по програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“ - екипът на Консултантско бюро Напредък 7 в партньорство с отделението по фтизиатрия на УМБАЛ "св. Георги" реализират редица теренни дейности в кв. Столипиново на гр. Пловдив, гр. Кричим, гр. Стамболийски, с. Ново село, гр. Първомай. В оставащите месеци предстоят общините Хисаря, Родопи , Марица. Професионалният екип от сътрудници на Консултантско бюро Напредък 7 изказва огромна благодарност на медицинските специалисти от отделението по фтизиатрия за активното им участие по време на аутрийч работата ! [slideshow_deploy id='781']    
Read More