Консултантско бюро Напредък 7

ОБЕДИНЕНИ ЗА НАПРЕДЪК И РАЗВИТИЕ

Функции на екипа

ДЕЙНОСТИ НА СДРУЖЕНИЕТО 1
    Консултиране на лица, семейства, деца и младежи в риск – социално педагогиче
Цели на сдружението
Да осигурява възможности за интеграция на хора от рискови групи в социума, чрез адекватно социално –
ЕКИП
КОНСУЛТАНТСКО  БЮРО НАПРЕДЪК 7 ОБЕДИНЕНИ ЗА НАПРЕДЪК И РАЗВИТИЕ Обучен и високо квалифициран еки
НАСО
Главната цел на НАСО е реализиране на дейности в полза на цялото общество, допринасящи за реалното п
“ЦСРИ за деца – социална услуга”
ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково повед
ОССЕИВ
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – ОССЕИВ Областният съвет

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

О Б Я В А за подбор на служители
септември 9, 2021
Образци документи: З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я. 2. АВТОБИОГРАФИЯ.
СДРУЖЕНИЕ „КБН 7“ разкрива иновативна социална услуга в партньорство с Община Велинград
август 18, 2021
СДРУЖЕНИЕ „КБН 7“ разкрива иновативна социална услуга в партньорство с Община Велинград На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Догово
ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.057-0003-C01 НА МИГ ХИСАРЯ
юни 15, 2021
Проект BG05M9OP001-2.057-0003-C01 „За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативните стериотипи”. Проектът
1 ЮНИ
май 31, 2021
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЦСРИ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО На 01.06.2021г. по случай Международния ден на детето в социалната услуга за деца Център за социална рехабилитация и интеграция Р. Киркович / КБН7 ще се проведе “Ден на отворените врати”. Инициативата се реализира с активното участие и партньорство на ЗОНТА КЛУБ ПЛОВДИВ. Центърът […]
Психолог от социалната услуга ЦСРИ „Р. Киркович” в Пловдив създаде „Карти за успех”
декември 10, 2020
Какво са „Карти за успех” Програма за личностно развитие Особен инструмент за коригиране, обогатяване и развитие на силните ти страни Стъпки за пълноценен, щас
Сдружение  КБН7  разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ
декември 1, 2020
Проект BG05M9OP001-2.057- 0001 - C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на община Хисар” Проектът се осъществява с финансо
КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7
март 31, 2020
УВАЖАЕМИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и Заповедите на Министъра на здравеопазването за ограничаване
Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А „ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА.
февруари 21, 2020
Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А „ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА. ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВ

Контакти

  • гр. Пловдив, ул. „Напредък” №7, п.к. 4003
  • 0895/45 88 09
  • e-mail: kbn_7@abv.bg
  • http://www.kbn7.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial