ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше

ПРОФЕСИЯ

Икономист

ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Член на общото събрание

Икономически консултант