„ ДА ” - ДЖЕНДЪР АЛТЕРНАТИВИ

Фондация „ДА” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, със следните цели:

Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор;

Насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права;

Провеждане на изследвания във всички сфери на публичния и частния живот по въпроси, свързани със социалния пол (джендър изследвания);

Подкрепа на хора в затруднена социална и икономическа ситуация, лица пострадали от насилие и дискриминация и тези, които имат нужда от подкрепа, за да преодолеят риска от социална изолация;

Застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма.

 

Повече информация  ТУК