ДИМА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше

ПРОФЕСИЯ

Филолог

ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Член на общото събрание

Образователен консултант