Продължават дейностите свързани със скрининг на риска от заболяването Туберкулоза. Кампанията се провежда в периода 05.12-09.12 в партньорство между отделението по Фтизиатрия към УМБАЛ “Св. Георги ” гр. Пловдив и екипа на КБН7 по Програма ” Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза в България”

Кампанията е доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването и за предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги.

 

Дни на отворените врати Дни на отворените врати Дни на отворените врати