Хаячи

Мисията на организацията е да развива и усъвършенства социални дейности в общността, да работи за благото на гражданското общество. Целевата група на сдружението е ромската общност в община Нови пазар. Организацията работи за превенция на изоставянето, образователна интеграция, превенция на ранните бракове и др. Ръководството на организацията работи на доброволни начала.

Женско ромско сдружение „Хаячи”.