Министерство на Здравеопазването

Основният фокус на Програмата е да се установи ранна диагностика на случаите на лекарствена резистентност сред ключовото засегнато население със специален акцент върху населението от ромски произход. Програмата цели да насърчи устойчива обществена система на здравеопазване с качествена диагностика на туберкулоза, превенция, лечение и грижи. Полученият грант от Глобалния фонд е за три години (1 октомври 2015 г. – 30 септември 2018 г.) и ще допълва финансирането по следващата Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р България (2016-2020 г.).

Програмата съдържа следните модули:

  • Модул: Грижи и превенция на туберкулозата
  • Модул: Мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB)
  • Модул: Коинфекция TB-HIV
  • Модул: Здравно – информационна система и мониторинг и оценка
  • Модул: Програмно управление

http://www.mh.government.bg/bg/evropeyski-programi/tekushti-programi-i-proekti/programa-podobryavane-na-ustojchivostta-na-nacionalnata-programa/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial