НЕВЕНА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

 

НЕВЕНА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Висшe Икономическо и Психология

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

До 2012г. заема позицията Управител, оперативен счетоводител и специалист фирмена икономика;
От 2013г. е психолог в Социална услуга ДДД: Център за социална рехабилитация и интеграция.
Преминава едногодишно обучение „Личен опит“ в когнитивно–поведенческия подход – 200 часа към БАКПП.
Има завършено базово ниво и към момента, продължаващо обучение в “майсторска програма” – позитивен психотерапевт, към ДППБ;
Обществен възпитател към МКБППМН – район „Северен” на Община Пловдив и психолог към МКБППМН – Община Съединение.
От 2014г. е ‘член на Дружеството на психолозите в Република България.
Утвърден Психолог с частна практика в гр. Пловдив

ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Член на Общото събрание;
Член на КУС /Координационно- управленски съвет/ при Председателя.
Водещ модули групова работа и консултативни дейности; психологическо  и фамилно консултиране и подкрепа.

 

 

още информация…...