Сдружение КБН7 с представяне на добри практики; партньорство и работа в мрежа по Програма “Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” с представителите на АСП /ДСП-ОЗД-ХУСУ-СЗ/; ДАЗД; Общините Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Враца, Стара Загора,София; други партниращи НПО по Програмата.

С благодарност за любезното домакинство на НУЦ-БЧК и за отличната организация от страна на Структурата за управление на Програмата!