ПОДКРЕПА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРУДОВИ УМЕНИЯ

Социалната услуга “Подкрепа за придобиване на трудови умения“ е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка и придружаване на лица с трайни увреждания за придобиване на умения за участие в трудови дейности.

В ИКСУ- НАПРЕДЪК 7 услугата се осъществява на база издаден лиценз № Л-3129-199 на Сдружение “КБН7“ за нейното предоставяне и е насочена /предназначена към:

  • „Лица с трайни увреждания“

Подкрепа можете да потърсите в Центровете за социални услуги към ИКСУ- НАПРЕДЪК 7:

ЦСРИ

ЦПЛУВТМУ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial