В изпълнение на дейностите по програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“ – екипът на Консултантско бюро напредък 7 в партньорство с отделението по фтизиатрия на УМБАЛ “св. Георги” реализират редица теренни дейности в кв. Столипиново на гр. Пловдив, гр. Кричим, гр. Стамболийски, с. Ново село, гр. Първомай. В оставащите месеци предстоят общините Хисаря, Родопи , Марица. Професионалният екип от сътрудници на КБН7 изказва огромна благодарност на медицинските специалисти от отделението по фтизиатрия за активното им участие по време на аутрийч работата !