Национален контекст и политическа подкрепа на национални политики и международни инициативи в областта на контрола на туберкулозата и MDR-TB в Република България

2003 – 100% покритие с DOTS

2007 – “Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България, 2007-2011”, разработена на базата на Стратегията на  СЗО за спиране на туберкулозата и “Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006-2015”

2007 – Берлинска декларация на Европейския министерски форум на СЗО ”Заедно срещу туберкулозата”

2007 – България е включена в “Плана за спиране на туберкулозата в 18 държави с висок приоритет от Европейския регион на СЗО, 2007-2015”

2008 – България е включена в “Плана за действие за борба с туберкулозата в Европейския съюз”

2008 – Ревизирани са Целите на хилядолетието за развитие, които България трябва да изпълни до 2015 г., вкл. в областта на контрола на туберкулозата

2009 – България е включена сред 27-те страни с високо разпространение на мултирезистентна (MDR-TB) и свръхрезистентна туберкулоза (XDR-TB); Декларация от Пекин

 

Основна Цел на програмата е :  Да се намалят случаите на туберкулоза с 40% през 2025г. в сравнение с 2015г.

 

http://www.tbprogram.bg/