НАШИТЕ ПРОЕКТИ

 

 

1. Национална програма за превенция туберкулозата в Република България -още информация…

 

2. Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по Туберкулоза“  – още информация….

 

3. ЦСРИ за подкрепа на деца“ за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“ – още информация….

 

4. ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” програма на работилници за родители на най-малки деца– още информация….

 

5. Ранна диагностика на случаите на лекарствена резистентност сред ключовото засегнато население със специален акцент върху населението от ромски произход  – още информация….

 

6. Програми по туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария – още информация….

 

7. ООН – още информация…

 

8. Дейности по програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по Туберкулоза“  – още информация…