СИЛВИЯ  НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше

ПРОФЕСИЯ

Юрист

ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Член на общото събрание

Правен консултант