НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ТУБЕРКУЛОЗАТА

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Туберколозата