„ ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО ” ПРОГРАМА НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДИТЕЛИ НА НАЙ-МАЛКИ ДЕЦА

„ ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО ” ПРОГРАМА НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДИТЕЛИ НА НАЙ-МАЛКИ ДЕЦА

НОВИНИ
На 20.09.2017г стартира първата работилница за родители "Да пораснем заедно", реализирана в партньорство между УНИЦЕФ като водеща организация, и местен партньор в лицето на Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7" и ЦСРИ, Пловдив. На 28.09.2017г. стартирата втората работилница, в която ще има възможност да се включат и родители от област Пловдив. Цел на програмата на работилниците за родители „Да пораснем заедно” е да предостави възможност за обмяна на информация, знания, умения и подкрепа, които да са от полза на родителите при изпълнение на техните родителски отговорности и които насърчават напредъка и развитието както на родителя, така и на детето. По време на работилниците се преразглеждат ценностите, на които почива родителството, обсъждат се потребностите на децата и родителите и начините за тяхното удовлетворяване, упражняват се комуникативните умения и се дава отговор на…
Read More
ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“

ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“

НОВИНИ
ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“ Гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” № 11 /зад Четвъртък пазар/ телефон за връзка с екипа 0889 766 310; електронна поща: csri_rk@abv.bg     Управлението на услугата стартира от 01.07.2017г. и е във връзка с подписан на 30.06.2017г. двустранен договор №17ДГ622/30.06.2017г между възложител Община Пловдив и изпълнител  Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”. Партньор при реализация на дейностите е Фондация „Джендър алтернативи“. Цел на предоставяната услуга: Основната цел на предоставяната услуга е да осъществи подкрепа и ефективно социално включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; чрез  предоставяне на съвременни, ориентирани към детето и семейството, социални услуги в общността. Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и семейства в неравностойно…
Read More
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ И СДРУЖЕНИЕ КБН7

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ И СДРУЖЕНИЕ КБН7

НОВИНИ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ И СДРУЖЕНИЕ КБН7 със съвместна инициатива за ЦНСТ Лъджене към КСУ „Св. Св. Константин и Елена” На 07.06.2017г. от 13.30 часа Окръжна прокуратура – Пловдив отваря вратите си за децата от ЦНСТ Лъджене към КСУ „Св. Св. Константин и Елена”.  Прокурор Галина Андреева – Минчева, която е говорител на Окръжна прокуратура – Пловдив, ще посрещне групата от Комплекса за социални услуги, заедно с представители на персонала от структурата и експерти от Сдружение КБН7. Предвиден е обход на достъпните помещения с разяснения за начините на функциониране на една от най – важните институции в Р. България. При организацията на събитието консултантите от Сдружението и прокурар Андреева – Минчева са водени от принципа, че информираността е най – добрата форма за превенция. Придобитете знания поднесени по разбираем и…
Read More
Сдружение КБН7 работи с Марина Манолчева – консултант по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги

Сдружение КБН7 работи с Марина Манолчева – консултант по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги

НОВИНИ
МАРИНА КОСТАДИНОВА МАНОЛЧЕВА  Консултант при Сдружение КБН7 по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги   Марина Манолчева е магистър по български език и литература и история; журналист, водещ и репортер, педагог, експерт социални дейности и международни проекти; експерт - обучител, общественик и иноватор. Г-жа Манолчева е учредител и Председател на УС на Фонд за превенция на престъпността-ИГА, Пазарджик и «ИГА-ПРОЕКТ»ООД  до месец август 2013г., като  през периода отговаря пряко за администрираните социални услуги ДДД. Притежава редица експертизи включително: Управление на екипи за организиране и провеждане на кампании; Управление на комуникационна политика. Техника за организиране на пресконференции. /американски експерти - Инициатива за местно самоуправление и Фондация за реформа в местното самоуправление /; Публични комуникации и медийна политика в кампании /експерти…
Read More
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КБН7 МОДЕРАТОР НА КРЪГЛА МАСА ЗА ДЕЦА В РИСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КБН7 МОДЕРАТОР НА КРЪГЛА МАСА ЗА ДЕЦА В РИСК

СЪБИТИЯ
На 21.04.2017г. в Заседателната зала на Общински съвет – Родопи се проведе Кръгла маса на тема: „Възможности за ефективно партньорство и взаимодействие между структурите, ангажирани при работа с деца в риск в община „Родопи”. Събитието откри кметът на Община „Родопи” – инж. Пламен Спасов, който приветства участниците във форума. Сред гостите беше и г-н Ангел Рахов - председател на постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт”  в Общински съвет - Родопи. Модератор на кръглата маса беше председателя на Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”. По време на основното представяне Любен Иванов акцентира на мерките за закрила на детето според действащата нормативна уредба; на начините за партниране между Община „Родопи”, Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето” - Родопи, Регионално управление на образованието –…
Read More
Сдружение КБН 7 с участие в заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Сдружение КБН 7 с участие в заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

СЪБИТИЯ
Заседанието се проведе на 20.04.2017г. под председателството на г-н Ангел Рангелов - зам. областен управител.  Секретарят на Съвета – г-н Нъшан Деркалестаниан представи Годишния отчет по изготвения Мониторингов доклад за 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. и Областната стратегия на област Пловдив за интегриране на ромите 2012 – 2020 г Представителят на Сдружението, заедно с членовете на Съвета взеха участие в обсъждането на представения доклад и споделиха най-често срещаните при тях трудности в работата им по интеграцията на ромите. Те предложиха работещи практики и идеи за повишаване на ефективността в областта на интеграционните политики.
Read More
Кампания за флуорографски скрининг на туберкулоза сред групи във висок риск

Кампания за флуорографски скрининг на туберкулоза сред групи във висок риск

СЪБИТИЯ
В периода 13.02-24.02.2017 г. От 10-15 часа, в гр.Пловдив, кв. Изгрев, ул. Възход, до ДКЦ "Изток", стартира кампания за флуорографски скрининг на туберкулоза сред групи във висок риск. Кампанията се реализира съвместно със Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7" , Отделение по фтизиатрия към УМБАЛ "Св. Георги" ЕООД Пловдив и Община Пловдив. Флуорографа е с ниско лъчево натоварване. Инициативата е част от заложените дейности по Програма " Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ", на която Консултантско бюро Напредък 7 е под изпълнител.        
Read More