ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КБН7 МОДЕРАТОР НА КРЪГЛА МАСА ЗА ДЕЦА В РИСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КБН7 МОДЕРАТОР НА КРЪГЛА МАСА ЗА ДЕЦА В РИСК

СЪБИТИЯ
На 21.04.2017г. в Заседателната зала на Общински съвет – Родопи се проведе Кръгла маса на тема: „Възможности за ефективно партньорство и взаимодействие между структурите, ангажирани при работа с деца в риск в община „Родопи”. Събитието откри кметът на Община „Родопи” – инж. Пламен Спасов, който приветства участниците във форума. Сред гостите беше и г-н Ангел Рахов - председател на постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт”  в Общински съвет - Родопи. Модератор на кръглата маса беше председателя на Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”. По време на основното представяне Любен Иванов акцентира на мерките за закрила на детето според действащата нормативна уредба; на начините за партниране между Община „Родопи”, Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето” - Родопи, Регионално управление на образованието –…
Read More
Сдружение КБН 7 с участие в заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Сдружение КБН 7 с участие в заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

СЪБИТИЯ
Заседанието се проведе на 20.04.2017г. под председателството на г-н Ангел Рангелов - зам. областен управител.  Секретарят на Съвета – г-н Нъшан Деркалестаниан представи Годишния отчет по изготвения Мониторингов доклад за 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. и Областната стратегия на област Пловдив за интегриране на ромите 2012 – 2020 г Представителят на Сдружението, заедно с членовете на Съвета взеха участие в обсъждането на представения доклад и споделиха най-често срещаните при тях трудности в работата им по интеграцията на ромите. Те предложиха работещи практики и идеи за повишаване на ефективността в областта на интеграционните политики.
Read More