На 21.04.2017г. в Заседателната зала на Общински съвет – Родопи се проведе Кръгла маса на тема: „Възможности за ефективно партньорство и взаимодействие между структурите, ангажирани при работа с деца в риск в община „Родопи”.

Събитието откри кметът на Община „Родопи” – инж. Пламен Спасов, който приветства участниците във форума. Сред гостите беше и г-н Ангел Рахов – председател на постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт”  в Общински съвет – Родопи.

Модератор на кръглата маса беше председателя на Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”. По време на основното представяне Любен Иванов акцентира на мерките за закрила на детето според действащата нормативна уредба; на начините за партниране между Община „Родопи”, Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето” – Родопи, Регионално управление на образованието – Пловдив, Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив, Социални услуги, всички директори на детски градини и основни училища на територията на Община „Родопи”, Неправителствения сектор др.

Всички присъстващи се обединиха около тезата, че можем да помогнем за ограничаване на рисковете за децата само и единствено при поемане на ясна отговорност, непримиримост, постоянство и работа в партньорство. Участниците дискутираха по проблеми свързани с рисковете от отпадане на деца от образователната система; нарастващата агресия между учениците; казусът „деца раждат деца”; начините за превенция и оказване на подкрепа на децата в ситуация на домашно насилие, конфликт между родители; предпазване на децата от въвличане в канали за проституция, трафик и попадане под зависимости.

Позиция по темата заявиха: Емилия Иванова – Директор на РДСП Пловдив, Анка Сивинова – началник Отдел „Закрила на детето” – Родопи, адв. Милена Кадиева – управител на Фондация „Джендър алтернативи”, Ирена Душкова – експерт РУО Пловдив, Любка Панайотова – началник отдел „Образование, здравеопазване и култура” в Община „Родопи”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *