Сдружение КБН7 работи с Марина Манолчева – консултант по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги

Сдружение КБН7 работи с Марина Манолчева – консултант по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги

НОВИНИ
МАРИНА КОСТАДИНОВА МАНОЛЧЕВА  Консултант при Сдружение КБН7 по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги   Марина Манолчева е магистър по български език и литература и история; журналист, водещ и репортер, педагог, експерт социални дейности и международни проекти; експерт - обучител, общественик и иноватор. Г-жа Манолчева е учредител и Председател на УС на Фонд за превенция на престъпността-ИГА, Пазарджик и «ИГА-ПРОЕКТ»ООД  до месец август 2013г., като  през периода отговаря пряко за администрираните социални услуги ДДД. Притежава редица експертизи включително: Управление на екипи за организиране и провеждане на кампании; Управление на комуникационна политика. Техника за организиране на пресконференции. /американски експерти - Инициатива за местно самоуправление и Фондация за реформа в местното самоуправление /; Публични комуникации и медийна политика в кампании /експерти…
Read More