„ ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО ” ПРОГРАМА НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДИТЕЛИ НА НАЙ-МАЛКИ ДЕЦА

„ ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО ” ПРОГРАМА НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДИТЕЛИ НА НАЙ-МАЛКИ ДЕЦА

НОВИНИ
На 20.09.2017г стартира първата работилница за родители "Да пораснем заедно", реализирана в партньорство между УНИЦЕФ като водеща организация, и местен партньор в лицето на Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7" и ЦСРИ, Пловдив. На 28.09.2017г. стартирата втората работилница, в която ще има възможност да се включат и родители от област Пловдив. Цел на програмата на работилниците за родители „Да пораснем заедно” е да предостави възможност за обмяна на информация, знания, умения и подкрепа, които да са от полза на родителите при изпълнение на техните родителски отговорности и които насърчават напредъка и развитието както на родителя, така и на детето. По време на работилниците се преразглеждат ценностите, на които почива родителството, обсъждат се потребностите на децата и родителите и начините за тяхното удовлетворяване, упражняват се комуникативните умения и се дава отговор на…
Read More
ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“

ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“

НОВИНИ
ЦСРИ за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“ Гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” № 11 /зад Четвъртък пазар/ телефон за връзка с екипа 0889 766 310; електронна поща: csri_rk@abv.bg     Управлението на услугата стартира от 01.07.2017г. и е във връзка с подписан на 30.06.2017г. двустранен договор №17ДГ622/30.06.2017г между възложител Община Пловдив и изпълнител  Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”. Партньор при реализация на дейностите е Фондация „Джендър алтернативи“. Цел на предоставяната услуга: Основната цел на предоставяната услуга е да осъществи подкрепа и ефективно социално включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; чрез  предоставяне на съвременни, ориентирани към детето и семейството, социални услуги в общността. Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и семейства в неравностойно…
Read More