Двустранно подписано споразумение между “Консултантско бюро Напредък 7” и “ХАЯЧИ”

Двустранно подписано споразумение между “Консултантско бюро Напредък 7” и “ХАЯЧИ”

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
Двустранно подписано споразумение между “Консултантско бюро Напредък 7” и “ХАЯЧИ” [embeddoc url="http://www.kbn7.com/wp-content/uploads/2018/04/Двустранно-подписано-споразумение-КБН7-и-ХАЯЧИ.pdf" download="all"]
Read More
Как се чувстват жените в града ще изследват жителите на Пловдив

Как се чувстват жените в града ще изследват жителите на Пловдив

НОВИНИ
Новият проект на БФЖ „Усещане за град“ настоява за социално сензитивен подход към градското планиране Как се чувстват жените в публичното пространство и какви са пречките пред пълноценното им социално включване ще изследват жителите на Пловдив в новия проект на Български фонд за жените „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Той предизвиква досегашното разбиране за градоустройството и публичната среда като джендър неутрални и настоява за нов, социално сензитивен подход към градското планиране. За да бъде постигнато високо качество на живот в града, е нужно всички хора – жени и мъже от различни възрастови групи, етнос, социален статус и пр., да имат правото да се чувстват свободно, безопасно и комфортно в публичното пространство. „Важно е да се разбере,…
Read More
Висока оценка за новия доброволчески екип за работа в мултикултурна среда към Сдружение КБН 7

Висока оценка за новия доброволчески екип за работа в мултикултурна среда към Сдружение КБН 7

НОВИНИ
В периода 19.02-23.02.2018г. Доброволческият екип за работа в мултикултурна среда към Сдружението, с team leader Ангел Костадинов, взеха участие в обмяна на опит с експерти от Сдружение „ХАЯЧИ“ гр. Нови пазар, обл. Шумен. По време на 5-дневните занятия доброволците се запознаха с особеностите на района и терените; с  разговорните наречия, с етно – културните различия и практически подходи за работа. Екипът взе активно участие в мобилната работа на терен в гр. Нови пазар; придружаване на лица и семейства до социални и общински структури за оказване на подкрепа. Сътрудниците на Сдружение ”ХАЯЧИ” запознаха доброволците на КБН7 с особеностите на Семейно – консултативния център като подкрепяща структура, като силно впечатление направи разширеният формат на провеждане на екипни срещи в „ХАЯЧИ”. Двата екипа дискутираха и споделяха примери от практиката, като се отчетоха особеностите…
Read More
БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ- ВЕЛИКДЕН

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ- ВЕЛИКДЕН

НОВИНИ
За 4-ти пореден път Сдружение КБН7, ЦСРИ за деца и д-р Милена Димитрова - Пенчева реализираха акция за подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение. 25 деца и семейства получиха хранителни продукти от първа необходимост, както и подаръци. Благодарение на инициативата, светлият празник Великден беше посрещнат с вяра и надежда за по - добри дни. В акцията взе участие целият професионален екип ЦСРИ  и Ангел Костадинов като младежки работник и „team leader” на доброволческия екип за работа в мултикултурна среда към Сдружение К БН7. [metaslider id="932"]
Read More