3 ГОДИНИ  Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”  и 1 ГОДИНА ЦСРИ Помогнахме на стотици деца и семейства!

3 ГОДИНИ Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” и 1 ГОДИНА ЦСРИ Помогнахме на стотици деца и семейства!

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
За 3 години от създаването си Неправителствената организация „Консултантско бюро Напредък 7” изминава значителен път на развитие: от структура с ограничен състав, събрал се под мотото „Обединени за напредък и развитие”, до работодател на над 25 експерти на гражданско и трудово правоотношение. До момента Сдружение КБН7 е реализирало в партньорство или самостоятелно социални и социално-здравни дейности с Община Пловдив, Министерство на здравеопазването, УНИЦЕФ - България, Български либерален център, НАСО, Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, Окръжна и апелативна прокуратура, Български фонд за жените, Сдружение ХАЯЧИ, Фондация Д. Алтернативи, Дирекции „Социално подпомагане” в обл. Пловдив, Местната комисия за борба с трафика на хора  и др.         Любен Иванов  Председател на Сдружение КБН7  Какво представлява Сдружение „КБН7”? Сдружението е кауза, идея и въплъщава смисъла на това…
Read More