Обучение “Инициативност и предприемачество; Лидерски умения”

Обучение “Инициативност и предприемачество; Лидерски умения”

ПРОЕКТИ
Обучение "Инициативност и предприемачество; Лидерски умения" В края на месец юли 2018г. екип на Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ в партньорство и по силата на двустранен договор с ЦПО към „БЛЪШ“ ЕООД, реализира обучение в  гр. Панагюрище; АСАРЕЛ. 10 лица на ръководни позиции преминаха обучение „Инициативност и предприемачество; Лидерски умения“  в рамките на 30 учебни часа. В програмата бяха заложени следните теми: лидерски и мениджърски умения /прилики и разлики, „Да видиш или да управляваш“/, изграждане на ефективен и работещ екип, мотивация на екипа, роля на комуникацията и бариерите в общуването; конфликтност и начините за ефективно отработване на възникнали ситуации на спор или конфликт. Двама обучители на КБН7 организираха работните дни на участниците, балансирайки  между теоретична и практическа част, като използваха интерактивни методи на преподаване. Инициираната активност у участниците, създаде възможност…
Read More
СРЕЩА С ЕДИН БЛАГОДАРЕН ЧОВЕК …

СРЕЩА С ЕДИН БЛАГОДАРЕН ЧОВЕК …

"ЦСРИ за деца - социална услуга", ПРОЕКТИ
Разказ за едно отминало време … Но дали е отминало?  (Или как Дом „Рада Киркович“  ще потъне в забравата на времето и в черните краски на отрицанието, но завинаги ще живее в съзнанието на стотици, вече пораснали, деца). Дом „Рада Киркович” /бивш Роза Димитрова / Хулим, сочим с пръст, подиграваме се, а с какво сме по различни? С какво детето, отраснало в семейство, е „по-добро“, от това в институция? Защо днешното време е толкова  жестоко към децата в неравностойно положение  и всъщност така ли е!? В ход е, че и вече поприключва, прословутата деинституционализация. Вкупом викаме да затворим домовете, да закрием това социалистическо изчадие, да хвърлим пепел, да направим мъгла и да се скрием в нея! Ще Ви споделя историята на една жена над 60-те, която разказваше в градския транспорт…
Read More