Blog Post

Първо обучение за 2019г. на екип ЦСРИ за подкрепа на деца „Рада Киркович“

Първо обучение за 2019г. на екип ЦСРИ за подкрепа на деца „Рада Киркович“

          През периода 19.04-20.04.2019г. в Парк хотел Родопи се проведе първият обучителен семинар на екипа за 2019г. – част от годишната програма за квалификация на служителите от Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение  „Рада Киркович“.

          В рамките на първия обучителен ден екипът дискутираше актуалните промени в социалното законодателство; запозна се сЦСРИ приетия Закон за социалните услуги.  Акцент беше поставен на новия подход за финансиране – на дейности, а не комплексно на социалната услуга. Така разписаните дейности и към момента представляват основен фокус в работата на екипа на ЦСРИ и се отчитат отлични резултати в направленията: „информиране и консултиране“, „посредничество и застъпничество“, „общностна работа“, „терапия и рехабилитация“, „обучение за придобиване на умения“ и др.  Дейностите на Центъра се реализират ежемесечно от служителите по 65-75 случая на деца и семейства, насочени по силата на ЗЗД и ППЗЗД от Отдел „Закрила на детето“. Основен модератор през първия обучителен ден беше Любен Иванов – Председател на Сдружението.

          През втория обучителен ден акцент беше поставен на работата по ЦСРИслучаи свързани с насилие, синдром на родителско отчуждение, както и на правните аспекти, касаещи социалната работа и защита правата на потребителите и на персонала. Основен модератор беше Марина Манолчева – консултант при Сдружение КБН7 по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги. Споделени бяха редица национални и международни примери за ефективност на социалната работа и преки ползи за потребителите. Семейният консултант Деница Велкова информира за съвременните предизвикателства в работата със „Синдром на родителско отчуждение“.

          Обучението беше съчетано с тиймбилдинг  насоченост  –  подобряване екипните взаимодействия;  по-добра вътрешна комуникация;  мотивация на служителите  за работа;  развитие на колективните ценности в организацията;  работа в екип и доверие  в партньора.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Related Posts

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial