Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А „ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА.

Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А „ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА.

Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А „ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА. ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ 20.02.2020г. С много съмишленици, приятели и партньори дискутирахме и представяхме добри практики от работата на социалните услуги в града и областта. Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация запозна присъстващите с актуалната нормативна база, а консултантът Майя Грозданова представи силните страни на Семейния - консултативен център като услуга, която реално и ефективно подкрепя децата и семействата в неравностойно положение. Адв. Милена Кадиева отчете постигнатия напредък…
Read More