КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7

КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7

НОВИНИ
УВАЖАЕМИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и Заповедите на Министъра на здравеопазването за ограничаване на разпространението на COVID-19, считано от 16 март 2020г временно преустановихме пряката работата с потребителите и семействата им в  сградата на социалната услуга ЦСРИ за деца „Рада Киркович”. От 16.03.2020г. до момента, а и в оставащите дни от извънредното положение, екипът на ЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7 предоставя подкрепа на децата и семействата по следните начини, които гарантират безопастността им, а именно: 1. Дистанционни консултации от психолог, социален работник, терапевт - чрез телефонна връзка /служебен телефон: 0889 766 310/. 2. Психо – социално консултиране посредством скайп конферентен видеоразговор     /Skype - CSRI Rada Kirkovich/. 3. Подкрепа от специален педагог и логопед чрез Viber и Messenger /подготовка и изпращане…
Read More