Blog Post

КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7

КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7

УВАЖАЕМИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и Заповедите на Министъра на здравеопазването за ограничаване на разпространението на COVID-19, считано от 16 март 2020г временно преустановихме пряката работата с потребителите и семействата им в  сградата на социалната услуга ЦСРИ за деца „Рада Киркович”.

От 16.03.2020г. до момента, а и в оставащите дни от извънредното положение, екипът на ЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7 предоставя подкрепа на децата и семействата по следните начини, които гарантират безопастността им, а именно:

1. Дистанционни консултации от психолог, социален работник, терапевт – чрез телефонна връзка /служебен телефон: 0889 766 310/.

2. Психо – социално консултиране посредством скайп конферентен видеоразговор     /Skype – CSRI Rada Kirkovich/.

3. Подкрепа от специален педагог и логопед чрез Viber и Messenger /подготовка и изпращане на материали за самостоятелна работа, съобразно възрастта и индивидуалната потребност на детето; обратна връзка/.

4. Подготовка на обучителни, развиващи личността материали; теми и въпроси съобразно заявената и оценена потребност от родител и експерт  – предоставяне чрез e-mail: csri_rk@abv.bg  и съответно получаване на обратна връзка.

5. Включване на клиентите на социални услуги в затворена Facebook група – „ЦСРИ за деца Рада Киркович”. До момента нашите експерти са споделили в групата над 80 материала насочени към децата и семействата им  – АРТ, познавателно развитие на детето /внимание, мислене, памет и пр/, СOVID-19, наблюдателност, професионално ориентиране, информация за обучения и онлайн събития за деца, математика, четене, писане, графомоторика, съвети за родители, артикулация, физическа активност, приказки, дихателна гимнастика, множестмена интелигентност, домашни игри, неврогимнастика, координация, диктовка, как да се справим в ситуация на изолация, емоции и още – часът на психолога – Фитнес за ума, здравно образование, превенция на попадане под зависимости, рисковете в интернет и много други. В групата членуват 91 човека /включително експерти на ДСП – ОЗД/. Провеждат се дискусии, анализират се коментари и др. Всеки материал се проверява и одобрява от администратора на групата – управителя на ЦСРИ.

6. Психолог на ЦСРИ дава дежурства на Гореща телефонна линия на БЧК – Пловдив.

Посредством посочените по – горе форми получаваме и обратна връзка за срещнати /несрещнати трудности в домашна среда и от какъв вид подкрепа имате нужда в този момент.

Екипът на услугата дава и дежурства в Центъра, с готовност за реакция в кризисни моменти. Предвид опита на КБН7 по здравни програми на Министерство на здравеопазването, предоставяме и редица здравно – образователни материали и консултации на най – рисковите групи от населението. Подкрепихме с хранителни пакети семейства, живеещи в крайна бедност, а благодарение на доброто вмаимодействие с две общини – Пловдив и „Родопи” и с две Дирекции „Социално подпомагане” Пловдив и Родопи осигурихме по – добра възможност за грижа на деца в риск!

Въпреки ограниченията, продължаваме да работим ЗАЕДНО в името на децата !

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Related Posts

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial