Проект BG05M9OP001-2.057- 0001 – C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на община Хисар” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“

 

Сдружение  КБН7  разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.057- 0001 – C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на Община Хисар”

СУ беше разкрита в НЧ „Иван Вазов – 1904.” – Хисаря, катоХисаря Мобилният център е първата иновативна услуга в община Хисаря, която ще функционира в рамките на 1 година и ще подкрепи над 30 лица в риск, които имат нужда от консултиране, насочване и подкрепа за преодоляване на социалното изключване.

Услугите се предоставят мобилно /на терен/, като се осигуряват дежурства на социални работници в двата офиса както следва: всеки делничен ден от 08.00- 12.00 часа –  в Изнесено работно място на МЦ в с. Красново /офис в читалището/ и  от 13.00 – 17.00 часа в гр. Хисаря в НЧ Иван Вазов 1904 /офис до консултативен кабинет на ОбБППМН/.

ХисаряКъм момента поради въведената извънредна епидемиологична обстановка не се провежда групова работа с лицата, а индивидуалното консултиране се осъществява при спазване на всички изисквания. Екипът на услугата не допуска необезопасени контакти, разговори и консултиране с потребители, представители на институции, държавни и общински структури и др.

 

 

Дейностите, които се предоставят в Мобилния център са:

  • Предоставяне на индивидуални консултации и социалнХисаряа медиация
  • Социално консултиране относно права и достъп до обществени ресурси в здравната, социалната и образователната сфера
  • Повишаване на здравната култура и информираността относно социалните и здравните права
  • Придобиване на общи познания за функционирането на разричните институции и активиране на интереса към интегритет и пълноценно включване в обществения и социо – културен живот
  • Промоция на здравето.

кбн7

  • Развитие на умения за отстояване на позиция и подобряване на комуникативните умения при търсене на съдействие от институции и служби
  • Овладяване на умения в практичен аспект при боравене с административни документи и формулари
  • Екологично образование
  • Психологическо консутиране и подкрепа. Групова подкрепа към момента не се предоставя.кбн7

 

Мобилният център като услуга се предоставя от страна Сдружение «Консултантско бюро Напредък 7» – организация с лиценз и регистрация в ДАЗД и АСП като доставчик на социални услуги; с опит в управлението на Държавно делегирани дейности и Здравни програми към Глобалния фонд на ООН, чрез Министерство на здравеопазването.

кбн7

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *