ОТКРИВАНЕ НА СЕНЗОРНА ЗАЛА

В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

СДРУЖЕНИЕ „КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7“, ОБЩИНА ПЛОВДИВ

На 30.09.2022г официално се откри ново изградената Сензорна зала в Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания – Община Пловдив/Сдружение КБН7.

Сдружение КБН7 е почетен член на НАСО от 2017г., като от началото на 2022г, управлява Центъра за подкрепа на хора с увреждания. Сензорната зала е поредната придобивка, която цели допълнително усъвършенстване на средата за работа с потребителите. До момента управляващата организация изгради опорни парапети за придвижване на трудноподвижните лица; закупихме нова апаратура за провеждане на физиотерапия и рехабилитация – ултразвук, магнит и електро стимулация, допълнителна шведска стена; обособихме допълнителни специализирани и функционални кабинети за работа с нуждаещите се, включително пространство за работа и терапевтична подкрепа на открито; обезопасихме средата със съвременни огнеупорни врати.

Сензорната зала дава великолепен шанс за корекция и развитие качествата на различните възприятия: зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, чрез редуване на стимулите или възможността за комплексно въздействие върху всички сетива. Всичко това под ръководството на високо квалифицирани специалисти.

Залата открихме с ръководството на Сдружението, заедно с ресорния зам.-кмет на Община Пловдив г-н Георги Титюков, г-жа Веселина Ботева – Директор на Дирекция „Социална политика“; съмишленици, приятели и потребители и родители. С присъствието си, подкрепа ни засвидетелстваха: екипът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив в лицето на д-р Надя Танева; експерти от Дирекциите „Социално подпомагане“ – Родопи и Марица; колеги от комплексите за социални услуги, работещи с деца от аутистичния спектър, деца и лица в кризисна ситуация и др.

сензорна зала
сензорна зала
сензорна зала
сензорна зала
сензорна зала
сензорна зала
сензорна зала
сензорна зала
СЕНЗОРНА ЗАЛА 1
СЕНЗОРНА ЗАЛА 2
СЕНЗОРНА ЗАЛА 3
СЕНЗОРНА ЗАЛА 4
сензорна зала 5
сензорна зала 6
сензорна зала 7
сензорна зала 8
previous arrow
next arrow